1. Tên chương trình:  Tin học ứng dụng nâng cao trình độ B
 2. Đối tượng học: Áp dụng cho mọi đối tượng
 3. Thời gian đào tạo: 2.5 tháng
 4. Mục tiêu:

  Trang bị cho học viên những kiến thức và các kỹ năng nâng cao theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và truyền thông, nhằm phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

  Trang bị cho học viên những kiến thức và các kỹ năng để thi chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B do Trường Đại học Vinh cấp.

 5.  Tóm tắt nội dung: Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho học viên các kiến thức về khai thác và sử dụng mạng LAN và Internet, soạn thảo văn bản nâng cao, tạo bảng tính nâng cao và tạo bài thuyết trình.

  Nội dung chương trình bao gồm 5 chương:

  Chương 1: Mạng LAN, Internet

  Chương 2: Hệ điều hành

  Chương 3: Soạn thảo văn bản nâng cao

  Chương 4: Tạo bảng tính nâng cao

  Chương 5: Tạo bài thuyết trình

 6. Tiêu chuẩn đánh giá học viên
 • Tham gia trên 80% số giờ lên lớp
 • Tham gia đủ số tiết thực hành quy định.
 • Phải làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
 • Thi, hình thức thi:

  Đánh giá kết thúc khoá học: Thi thực hành trên máy.

Nội dung chi tiết

CHƯƠNG 1. Hệ điều hành

1. Tổng quan về các hệ điều hành

2. Các cấu hình cơ bản của Hệ điều hành

3. Tổ chức hệ thống thư mục, tệp tin

4. Người dùng trên hệ điều hành

5. Cài đặt, gỡ bỏ phần mềm, thiết bị

6. Tìm kiếm thống tin trên hệ điều hành

7. Một số tiện ích

8. Bảo mật hệ điều hành

Chương 2: Mạng LAN, Internet

1. Tổng quan về hệ thống mạng LAN, Internet

2. Địa chỉ IP

3. Chia sẽ tài nguyên (thư mục, máy in) trong mạng LAN

4. Truy nhập tài nguyên trong mạng LAN

5. Sử dụng các trình duyệt

6. Cấu hình tùy chọn

7. Đánh dấu các tranh yêu thích

8. Lưu nội dung trang web

9. Tìm kiếm thông tin trên Internet

10. Bảo mật thông tin trên trình duyệt

Chương2. Soạn thảo văn bản nâng cao

2.1. Tổng quan  Word 2010

2.1.1. Giới thiệu Word 2010

2.1.2. Mở/đóng Word 2010

2.2. Cách sử dụng Tiếng Việt

2.2.1. Các thao tác với File

2.2.2. Các thao tác cơ bản

2.3. Định dạng văn bản & chèn các đối tượng

2.3.1. Định dạng Font, định dạng đoạn

2.3.2. Thiết lập Tab, thiết lập Bullets & Numbering

2.3.4. Chia cột báo

2.3.5. Tạo chữ hoa đầu đoạn (Drop Cap), chèn ký tự đặc biệt (Symbol)

2.3.6. Vẽ hình (Shapes)

2.3.7. Chèn ảnh (Picture & Clip Art), chèn chữ nghệ thuật (Word Art)

2.3.8. Chèn công thức toán học (Equation)

2.4. Bảng biểu (Table)

2.4.1. Tạo bảng

2.4.2. Hiệu chỉnh bảng

2.5. Style,  mục lục và chú thích

2.5.1.  Khái niệm Style

2.5.2. Tạo Style, gán và sửa Style

2.5.3. Mục lục

2.5.4. Đầu trang/ Cuối trang

2.5.5. Chú thích

2.6. Trộn thư (Mail Merge)

2.6.1. Khái niệm trộn thư

2.6.2. Chuẩn bị trộn thư

2.6.3. Tiến hành trộn thư

2.7. Thiết lập trang, in ấn, kết xuất

2.7.1. Thiết lập trang in

2.7.2. Ngắt trang (Page Break), ngắt phần (Section Break)

2.7.3. In ấn

2.7.4. Kết xuất

2.8. Review tài liệu

Chương 3: Bảng tính nâng cao

3.1       Thiết lập môi trường làm việc tối ưu

3.1.1   Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính

3.1.2   Sử dụng mẫu

3.1.3   Bảo mật dữ liệu

3.2       Thao tác bảng tính

3.2.1   Ô và vùng ô

3.2.2   Trang tính

3.2.3   Hàm và công thức

3.2.4   Biểu đồ

3.2.5   Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài

3.2.6   Phân tích dữ liệu

3.2.7   Sắp xếp và lọc dữ liệu

3.2.8   Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

3.3       Biên tập và lần vết

3.3.1   Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính

3.3.2   Lần vết các thay đổi đối với bảng tính

Chương 4: Tạo bài trình chiếu Powerpoint

4.1       Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu

4.1.1   Bài thuyết trình

4.1.2   Phần mềm trình chiếu

4.2       Sử dụng phần mềm trình chiếu

4.2.1   Làm việc với phần mềm

4.2.2   Làm việc với bài thuyết trình

4.2.3   Làm việc với trang thuyết trình

4.3       Xây dựng nội dung bài thuyết trình

4.3.1   Tạo và định dạng văn bản

4.3.2   Danh sách

4.3.3   Bảng

4.4       Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình

4.4.1   Biểu đồ

4.4.2   Sơ đồ tổ chức

4.5       Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình

4.5.1   Chèn và thao tác với đối tượng đồ họa đã có

4.5.2   Vẽ hình

4.6       Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình

4.6.1. Chuẩn bị trình chiếu

4.6.2. Kiểm tra, in, trình diễn

Hệ thống câu hỏi ôn tập và thi:

Bài thực hành Tin học ứng dụng nâng cao trình độ B.