Căn cứ vào Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 2338/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/7/2016 và Công văn số 4113/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/8/2016 về việc giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT cho Trường Đại học Vinh;

Căn cứ nhu cầu của sinh viên, học viên, Nhà trường thông báo tổ chức mở các lớp đào tạo, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT như sau:

1. Đối tượng

          - Sinh viên, học viê.n Nhà trường

2. Hồ sơ đăng ký

          - Đơn đăng ký (theo mẫu tại trung tâm)

          - Hai (02) ảnh 4×6 cm.

3. Kinh phí học tập, thi và cấp chứng chỉ

- Tổng kinh phí học tập, thi và cấp chứng chỉ: 2.100.000 đồng.

- Sinh viên, học viên nhà Trường được hỗ trợ 50% kinh phí (Còn lại 1.050.000 đồng đã bao gồm tài liệu tham khảo )

4. Thời gian đăng ký, lịch khai giảng, thời gian học

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 12/9/2016

- Dự kiến khai giảng trong tháng 9: ngày 28/9/2016

- Thời gian học: Các buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,CN

5. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 Nhà A0

- Điện thoại: 0383.733.666;

- Hoặc liên hệ trực tiếp:

1. Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Điện thoại: 0983.799233

2. Cô Phạm Thị Quỳnh Như, Điện thoại: 0949.785557

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên, học viên được biết để liên hệ và đăng ký./.

File đính kèm thong_bao_khoa_hoc_cntt_sinh_vien.PDF