TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                     Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 01/2016

Tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh

cấp độ A2, B1 theo Khung tham chiếu châu Âu

 

          Căn cứ Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí và cho phép Trường Đại học Vinh được tổ chức đào tạo, thi khảo sát và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo thang ngoại ngữ 6 bậc Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).

          Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức  thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ A2 (bậc 2/6)cấp độ B1 (bậc 3/6) theo Khung tham chiếu Châu Âu như sau:

1. Đối tượng tham gia:

  - Giáo viên các bậc học và cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trình độ Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-  Học viên cao học các cơ quan, đơn vị ngoài Trường yêu cầu chuẩn đầu ra Thạc sĩ, đầu vào Nghiên cứu sinh.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức thi : Ngày Chủ nhật (10/01/2016)

3. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Vinh

4. Lệ phí dự thi và cấp chứng chỉ (không bao gồm kinh phí ôn tập):

Tiếng Anh bậc 2/cấp độ A2:  2.000.000 đồng/người

Tiếng Anh bậc 3/cấp độ B1:  3.000.000 đồng/người

   (trong đó đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ: 500.000 đồng/chứng chỉ/cấp độ)

5. Hồ sơ đăng ký dự thi nạp trước ngày 08/01/2016, bao gồm:

- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm)

- 02 ảnh 3 x 4

- Bản sao chứng minh nhân dân

6. Địa chỉ liên hệ để nộp hồ sơ đăng ký và kinh phí dự thi: Tại Trung tâm đào tạo liên tục, Trường Đại học Vinh, tầng 2, nhà A0. Điện thoại: 0383.733.666, trực tiếp cô Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên Trung tâm, số điện thoại: 0989.255138.

7. Lưu ý thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân gốc để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

             

                                                                        TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC