Thông báo lịch thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra (B1) cho sinh viên khóa 54, hệ chính quy - Đợt tháng 12/2016

 Trung tâm Đào tạo liên tục thông báo lịch ôn tập, bồi dưỡng và thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra (B1) đợt cuối cho sinh viên k54 (hệ cử nhân 4 năm) trong tháng 12/2016 như sau: 

1. Lịch ôn tập: Sinh viên chưa dự thi có nhu cầu ôn tập và sinh viên chưa học ôn,  thi không đạt, trực tiếp đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, dự kiến ngày 09/12/2016 khai giảng các lớp ôn tập theo kế hoạch.

2. Lịch thi:

Đợt 1: Thi vào ngày 10, 11/12/2016 dành cho tất cả sinh viên thi lần 1.

+ Sinh viên đăng kí thi từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016;

+ Nộp lệ phí thi từ ngày 01/12 đến ngày 07/12/2016.

Đợt 2: Thi vào ngày 17, 18/12/2016 dành cho tất cả sinh viên đã học ôn, thi các lần trước chưa đạt.

+ Sinh viên đăng kí thi từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016;

+ Nộp lệ phí thi từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2016.

3. Liên hệ:

- Sinh viên đăng kí ôn tập và đăng kí thi tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0.

- Sau khi đăng kí thi, sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.

- Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.

Lưu ý:  Sau các đợt thi này, Trung tâm tạm dừng việc tổ chức thi ngoại ngữ B1 cho sinh viên K54 (hệ cử nhân), dành thời gian cho thi học kỳ và các hoạt động chuyên môn khác. Kế hoạch ôn tập và thi các đợt tiếp theo sẽ được thông báo sau.

- Thông tin chi tiết, liên hệ tại Văn phòng Trung tâm đào tạo liên tục, điện thoại: 0383.733666; hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như); 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).