1. Thành phần:

1.1. Đại biểu ngoài trường (có giấy mời), gồm:

- Về phía đối tác: Chủ tịch Học viện JINNO, Lãnh đạo Hiệp hội PACIFIC Nhật Bản, Tổng Giám đốc Học viện JINNO tại Việt Nam, lãnh đạo các công ty JIC, TTC.

- Đại biểu khách mời: Thành phần là đại diện chính quyền tỉnh Gifu (kết nghĩa với tỉnh Nghệ An), chính quyền tỉnh Nghệ An, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An và một số cơ quan liên quan, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ quan thông tấn, báo chí.

1.2. Đại biểu trong trường:

- Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách);

- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên;

- Trưởng các đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; phòng Đào tạo, phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; khoa Xây dựng, Viện Kỹ thuật và Công nghệ; Viện Công nghệ Hóa Sinh, Môi trường; Khoa Lịch sử;

-  Toàn thể cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trợ lý Quản lý sinh viên khoa Xây dựng, Viện Kỹ thuật và Công nghệ;

- Toàn thể sinh viên lớp tiếng Nhật dành cho Kỹ sư khóa 1 – Học viện Jinno (Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp điều động, quản lý);

- Đại diện sinh viên năm cuối, năm áp cuối các ngành: Kỹ thuật Xây dựng (100 SV), Công nghệ thông tin (50 SV). Ưu tiên những sinh viên có nguyện vọng tìm hiểu và tham gia chương trình làm việc tại Nhật Bản (Khoa Xây dựng và Viện Kỹ thuật & Công nghệ thông báo rộng rãi, lập danh sách sinh viên tham dự chương trình và gửi về Trường qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 14h00’ ngày 19/01/2018, email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn. Chuyên viên phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Quyến, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0868.504 678).

2. Nội dung:

- Khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí dành cho kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản;

- Giới thiệu các chương trình thực tập nghề nghiệp, đào tạo Điều dưỡng viên và giới thiệu lao động diện kỹ sư làm việc tại Nhật Bản; tư vấn, chia sẻ và giải đáp các thắc mắc liên quan cho sinh viên.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00’ ngày 22 tháng 01 năm 2016 (thứ Hai)

4. Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện liên quan thông báo và điều động để sinh viên có mặt đúng giờ, ngồi đúng vị trí; Trưởng các đơn vị thông báo cho thành phần đại biểu của đơn vị biết để tham dự chương trình đầy đủ, đúng giờ.

thong_tri_trieu_tap.pdf