1. Lịch thi: Ngày 24/12/2016.
- Sinh viên đăng kí thi từ ngày 05/12 đến ngày 20/12/2016;
- Nộp lệ phí thi từ ngày 14/12 đến ngày 22/12/2016.
(Lịch thi ban đầu dự kiến vào ngày 17/12/2016, tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên đã tham dự các đợt thi trước nhưng kết quả chưa đạt có thể tham dự thi để hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo tiến độ, Nhà trường đã quyết định điều chỉnh lịch thi như trên).
2. Lịch ôn tập
Sinh viên chưa dự thi có nhu cầu ôn tập và sinh viên chưa học ôn nhưng đã thi mà không đạt, trực tiếp đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục
- Dự kiến khai giảng các lớp ôn tập đợt cuối vào ngày 20/12/2016.
3. Liên hệ
- Sinh viên đăng kí ôn tập và đăng kí thi tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0.
- Sau khi đăng kí thi, sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.
- Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.
Lưu ý:  Sau đợt thi này, Trung tâm tạm dừng việc tổ chức thi ngoại ngữ B1 cho sinh viên K54 (hệ cử nhân), dành thời gian cho thi học kỳ và các hoạt động chuyên môn khác. 
- Thông tin chi tiết, liên hệ tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, điện thoại: 0383.733666; hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như); 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).