1. Lịch ôn tập: Sinh viên có nhu cầu ôn tập, trực tiếp đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, dự kiến ngày 30/11/2016 tiếp tục khai giảng các lớp ôn tập theo kế hoạch.

2. Lịch thi: Ngày 26, 27/11/2016.

- Sinh viên đăng kí thi từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2016;

- Nộp lệ phí thi từ ngày 21/11 đến ngày 24/11/2016.

Lưu ý: Tất cả sinh viên khóa 54 hệ chính quy chưa thi hoặc đã học ôn và thi nhưng chưa đạt đều có thể đăng ký thi; riêng sinh viên các Khoa: Địa lý - Quản lý tài nguyên, Sinh học, Nông Lâm Ngư, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng phải hoàn thành đăng kí học và thi muộn nhất vào đợt cuối tháng 11/2016.

3. Liên hệ:

- Sinh viên đăng kí ôn tập và đăng kí thi tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0.

- Sau khi đăng kí thi, sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.

- Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.

- Khi nộp lệ phí thi sinh viên phải định khoản: Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1.

- Thông tin chi tiết, liên hệ tại Văn phòng Trung tâm đào tạo liên tục, điện thoại: 0383.733666 hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như); 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).