1. Đối tượng tham gia

- Chuẩn đầu ra của Học viên Cao học, đầu vào Nghiên cứu sinh trong cả nước (Đối với Học viên Cao học, sinh viên đang học tại Trường Đại học Vinh nhà trường tổ chức học theo lớp và tổ chức thi riêng).

- Giáo viên chuyên ngữ các bậc học;

- Cán bộ công chức, viên chức, giáo viên có yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian ôn tập và tổ chức thi

Đợt 1: Dự kiến ôn tập vào các ngày 28;29;30/9/2016.

            Tổ chức thi: Thứ 7  ngày 01/10/2016.

Đợt 2: Dự kiến ôn tập vào các ngày 19;20;21/10/2016.

            Tổ chức thi: Thứ 7 ngày 22/10/2016.

3. Địa điểm ôn tập, thi: Tại trường Đại học Vinh

4. Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm).

- Bản sao chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

- 1 ảnh 3*4.

- Nạp hồ sơ trước ngày 26/9/2016 (đối với đăng ký thi đợt 1) và trước ngày 17/10/2016 (đối với đăng ký thi đợt 2).

5. Địa chỉ liên hệ để nạp hồ sơ đăng ký và lệ phí:

Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 038.3733666, trực tiếp cô Phạm Thị Quỳnh Như, di động 0989255138 hoặc 0949785557

Lưu ý:

- Thí sinh đến đăng ký và nộp lệ phí trước 16h00’ hàng ngày .

- Thí sinh phải mang theo CMND gốc để kiểm tra, nhận diện trước khi vào phòng thi.

mau_don.doc