1. Đối tượng:

- Chuẩn đầu ra của học viên cao học, đầu vào nghiên cứu sinh trong cả nước (đối với học viên cao học, sinh viên Trường Đại học Vinh, Nhà trường tổ chức học theo lớp và tổ chức thi riêng).

- Giáo viên chuyên ngữ các bậc học;

- Cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian ôn tập và tổ chức thi:

Đợt 1: Dự kiến ôn tập vào các ngày 01; 02; 03/12/2016.

            Tổ chức thi: Chủ nhật, ngày 04/12/2016.

Đợt 2: Dự kiến ôn tập vào các ngày 15; 16; 17/12/2016.

            Tổ chức thi: Chủ nhật, ngày 18/12/2016.

3. Địa điểm ôn tập, thi: Tại trường Đại học Vinh.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: Nạp trước ngày 28/11/2016 (đối với đăng ký thi đợt 1) và trước ngày 12/12/2016 (đối với đợt 2), bao gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng minh nhân dân ( Không cần công chứng);

- 1 ảnh 3*4.

5. Địa chỉ liên hệ để nạp hồ sơ đăng ký và lệ phí:

Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0383.733666, di động 0989.255 138 hoặc 0949 785 557 (cô Như).

Lưu ý:

- Thí sinh đến đăng ký và nộp lệ phí trước 16h hằng ngày.

- Thí sinh phải mang theo CMND gốc để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.