Thời gian thi : Buổi sáng: Từ 07h15’ đến 10h30’;

                                    Buổi chiều: 13h30’ đến 17h00’.

Lưu ý:

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể ở file đính kèm.

- Khi dự thi, học viên phải mang phù hiệu (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Để điều chỉnh, bổ sung thông tin, học viên liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0383.733666 hoặc cô: Phạm Thị Quỳnh Như, điện thoại: 0949 785.557.

danh_sach_phong_thi_cao_hoc_ngay_27112016.xls