Đặc biệt, trong tháng 10/2016, Trung tâm sẽ hỗ trợ 50% kinh phí học và thi cấp chứng chỉ cho sinh viên Trường Đại học Vinh

Ngày khai giảng 17/10/2016

Thông tin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 038.3733666, di động: 0949.785.557 (cô Như).