1. Rà soát, lập danh sách sinh viên thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, báo cáo nhà trường và hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng này nộp hồ sơ đăng ký tham gia CLB năm học 2018 - 2019.

2. Báo cáo tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của các sinh viên là thành viên CLB “Mái ấm Trường Vinh” trong năm học 2017 - 2018 (theo mẫu gửi kèm).

3. Kêu gọi, vận động cán bộ, viên chức, sinh viên và các đoàn thể quần chúng trong viện, khoa quan tâm và có các hình thức giúp đỡ, động viên kịp thời, thiết thực đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung, sinh viên là thành viên CLB nói riêng nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Các nội dung trên, yêu cầu các viện, khoa tổng hợp, gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, bản mềm gửi vào địa chỉ: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn) trước 10h00’ ngày 24 tháng 9 năm 2018.

mau_danh_sach_clb_nam_hoc_20182019.doc

mau_don_xin_gia_nhap_clb.doc

cong_van.pdf