2. Đối tượng tuyển dụng

- Sinh viên Trường Đại học Vinh mới tốt nghiệp hoặc (có 1-2 năm kinh nghiệm) ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác. Ưu tiên ứng viên có khả năng tốt về tiếng Anh.

- Sau khi được tuyển dụng, sẽ được công ty đưa đi đào tạo tại Thái Lan trong 6 tháng; trong thời gian này sẽ được hưởng nguyên lương kèm theo các ưu đãi khác về chính sách trong suốt thời gian đào tạo.

- Sau khi đào tạo xong, sẽ được bố trí đảm trách các vị trí quản lý tại nhà máy và tại Công ty CP. Việt Nam. 

3. Liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0914.530999 (thầy Minh, Phó Giám đốc Trung tâm để được hướng dẫn cụ thể). Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.

2018922_cp_thong_bao_tuyen_dung_foods_binh_phuoc.pdf